ליצירת קשר

מענה ל־חלום על נפטרים שמברכים

#16996

בסד החלום מראה על כך שהנפטרים איתך ושומרים עליך .החלום מראה על אהבה אליך דפנה