ליצירת קשר

מענה ל־פירוש חלום על מזוזה לפי הקבלה

#17648

בסד המזוזה בחלום ששמו של אביך רשום בה מעיד על שמירה כפולה שיש לך מלמעלה .המזוזה שומרת אנרגטית על בני הבית וכאן גם אביך שומר .

דפנה