ליצירת קשר

- תגיתאיך מתחילים שוב קשר זוגי לאחר פרידה ?גירושים? אלמנות?