ליצירת קשר

מענה ל־חלום על נר נשמה זווג משמים דפנה ביסמוט

#17053
בסד החלום מתאר את הזווג משמים ,שבו כל נשמה בחרה את האחרת .הדלקת הנר נשמה מראה על הזימון של הזווג ועל כך שהוא יתממש בקרוב דפנה