ליצירת קשר

מענה ל־פירוש חלום על סבא של ארוסי

#18799

בסד המסר מהחלום שעל הארוס לעשות מעשים לעילוי נשמת סבו זל דפנה