- תגיתאיך מילון פירוש החלומות לפי הקבלה עונה על השאלה האם חלום יתגשם

איך מילון פירוש החלומות לפי הקבלה עונה על השאלה האם חלום יתגשם

הקבלה מגדירה מספר קריטריונים לחלום שיכול להתגשם”חלום שחוזר מס’ פעמים,חלום שנחלם בשבת,חלום שנחלם לקראת הבוקר,חלום שנחלם על ידי אדם קרוב או אדם אהוב,
חלוקה לפי ימים ימים ב ו-ג’ ו- ט’ לחודש הם חלומות שקר שאין להתייחס אליהם שאר הימים הינם חלומות אמת

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר