- תגיתאיך משתקף החוב הקרמתי?

איך משתקף החוב הקרמתי?

החוב הקרמתי נחלק לתתי סיטואציות שלהם קוראים שיעורים.
שיעורים אלו הם שלב בהתפתחות האישית שלנו ואנו נדרשים להכיל אותם, להתמודד לא בכעס או בתחושת קורבנות .
במהלך ההתמודדות שלנו הנשמה מאותת לתודעה חלקיקי זיכרונות וידע מחיים קודמים כדי לאפשר את מיצוי השיעור

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר