- תגיתאיך נוצרת אנרגיה חדשה

איך נוצרת אנרגיה חדשה

שינוי אנרגטי נקרא התמרה ,שהוא הביטוי לשינוי האנרגטי בגופי התודעה של האדם ובהילה כולה.
תהליכים אנרגטיים מתרחשים תוך כדי תהליכים של מודעות עצמית, סדרת טיפולים רוחניים הוליסטיים, מדיטציות, ולמידה רוחנית, שמשנים את המודעות העצמית ואת האנרגיה בגופי התודעה.
האנרגיה החדשה עוברת למטופל באמצעות כל אחד מהכלים שהוזכרו לעיל ,מקיפה את הילת המטופל ומתורגמת לתודעה וכתוצאה מכך מובילה לידי שינוי מחשבתי,רגשי והתנהגותי

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר