- תגיתאנרגיה אישית

אנרגיה אישית

האנרגיה האישית מורכבת מסך האנרגיות  של גופי ההילה .השימוש ברוחניות במילה אנרגיה אישית ותדר מעידים על תהליכים רוחניים  שעובר האדם לאורך זמן ואשר משנים ומעלים את האנרגיה הבסיסית שלו.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר