- תגיתאנרגיה נמוכה

אנרגיה נמוכה

אנרגיה נמוכה היא תוצר שלך חוסר ופגיעה ביחס האנרגטי הקבוע בגוף מסויים.
אנו מורכבים משילוב של אנרגיות גוף-נשמה-רוח ולכל אחת מהן יש אנרגיה שנעה פנימה/החוצה ומייצרת צירופי אנרגיות שמרכיבים את ההילה.
האנרגיה הייחודית שלנו היא סיכום אנרגטי של כל הגופים אנרגטיים שקיימים בגופינו שיוצרים את ההילה ואלו הגופים האנרגטיים: הגוף האתרי ,הגוף הפיזי ,הגוף המנטלי, הגוף האסטרלי, הגוף הקרמתי והגוף הרוחני ,ובנוסף משתלבות אנרגית הנשמה והאנרגיה האישית שנבנית מהלידה.
אנרגיות אלו בגופי ההילה שומרים על יחס קבוע ביניהם וירידה באחד מסוגי האנרגיה מוביל לפגיעה מיידית בכל סוגי האנרגיה האחרים.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר