- תגיתבחירת היעוד הנשמתי

בחירת היעוד הנשמתי

בחירת היעוד הנשמתי בוחרת הנשמה עוד במהלך מסעה לעולמנו .היעוד נחלק למספר שיעורים שאותם אמורה הנשמה לתקן בחייה הארציים.אוסף כל הבחירות של הנשמה נקרא בשם "הייעוד הנשמתי"

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר