- תגיתבמה שונה עולמנו מעולם הנשמות

במה שונה עולמנו מעולם הנשמות

השוני בין העולם שלנו לעולם הנשמות הוא

  • בעולם הנשמות אין זמן.
  • בעולמנו הנשמות משתלבות בגוף הפיזי ובעולם הנשמות הן אנרגיות.
  • בעולמנו הנשמה ניזונה ממעשייה וממזון שהגוף מקבל ובעולם הנשמות המזון הוא אנרגטי בלבד וממעשים שעושים הקרובים כדי להזכירה.
  • מסלולה של הנשמה בעולמנו היא בשילובה בגוף רגשות ומחשבות ,לשם הגשמת היעוד והשיעורים שבחרה לחיים הללו להבדיל ממסלול הנשמה בעולם הנשמות שנועד לסגירת מעגלים של השיעורים שנבחרו ולא מוצו לתומם, קבלת המוות ועוד ועד לחזרתה למקור הנשמה.
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר