- תגיתגזירת שיער בחלום

גזירת שיער בחלום

השיער הוא חלק מהתדמית שלנו וכאשר גוזרים לנו את השיער בחלום המסר הוא שזוממים לפגוע בשמנו הטוב כפי שמתואר בחלום.

Call Now Button
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר