- תגיתגזירת שיער בחלום

גזירת שיער בחלום

השיער הוא חלק מהתדמית שלנו וכאשר גוזרים לנו את השיער בחלום המסר הוא שזוממים לפגוע בשמנו הטוב כפי שמתואר בחלום.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר