- תגיתדבור שעוקץ בחלום

דבור שעוקץ בחלום

דבור שעוקץ בחלום מגיע משורש המילה ד.ב.ר שמראה על דברי רכילות ודברי ארס על החולם שמטרתם לפגוע בשמו של האדם, בעדות שקר ומרמה, קללה ,רכילות, ועל השפעתן השלילית, ולכן עלינו ללמוד לשמור על לשוננו.

Call Now Button
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר