- תגיתדמיון מודרך ותקשור

דמיון מודרך ותקשור

דמיון מודרך הינו טיפול שמטרתו לחשוף טראומות וסיבות לקשיים שעימם מתמודד המטופל כאשר לאורך הטיפול המטפל והמטופל משתפים פעולה. במהלך התקשור המתקשר מקבל מסרים מההדרכות המלוות שלו ושל המתוקשר במטרה לגלות את הסיבות לקשייים. אני משלבת את התקשור והדמיון מודרך בטיפולים האנרגטיים ומוסרת את המסרים המתוקשרים כחלק מההנחיה בדמיון מודרך. השילוב של דמיון מדורך עם תקשור מאפשר להעצים את התהליך שהדמיון מודרך כי המסרים שמתקבלים בתקשור מכוונים אותי להנחיה של הדמיון מודרך.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר