ליצירת קשר

- תגיתדרכי התמודדות עם מותו של אדם קרוב ולימדו כיצד לשחרר/להתמודד עם הכאב