- תגיתהאם החוב הקרמתי הוא עונש?

האם החוב הקרמתי הוא עונש?

הקרמה אינה מוגדרת כעונש אלא כאנרגיה שמקיפה את הגרעין הנשמתי שלנו ומניעה אותה לפעולה ועשייה.
הקרמה היא מנגנון אנרגטי שמחבר בין שיעורי הנשמה לזיכרונות מגלגולים שבהם הקרמה לא תוקנה לבין היכולת שלנו לתקן אותם בחיים הנוכחיים

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר