ליצירת קשר

- תגיתהאם יש קשר בין חלום על מעלית להתפתחות רוחנית ?