- תגיתהאם צריך יותר מטיפול אחד בשחזור גלגולים?

האם צריך יותר מטיפול אחד בשחזור גלגולים?

זו תשובה שמתקבלת בסיום הטיפול הראשון.
היו מקרים רבים שטיפול 1 סגר את הקרמה ולעומתם מקרים שדרשו מספר מפגשי טיפול.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר