- תגיתהחלומות והסיפור התנכי

החלומות והסיפור התנכי

חלומות והסיפור התנכי מתפרש מתוך ידע שנאסף במהלך השנים על ידי רבנים ופרשנים שפירשו את התורה כחז"ל והרמב"ם ובספרי הזוהר בתלמוד בבלי במסכת ברכות ועוד.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר