ליצירת קשר

- תגיתהנשמה מבקשת בחלום שנעזור לה לעבור בית מה הכוונה ?