- תגיתהרואה נחש בחלום לפי הקבלה וחז”ל

הרואה נחש בחלום לפי הקבלה וחז”ל

אדם הרואה נחש בחלום לפי הקבלה זהו סימן חיובי עבורו בפרנסה.
“תני תנא קמיה דרב ששת: הרואה נחש בחלום – פרנסתו מזומנת לו; נשכו – נכפלה לו; הרגו – אבדה פרנסתו”).מסכת ברכות דף נז)

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר