- תגיתייעוץ בתקשור באימייל בבעיות גוף נפש

ייעוץ בתקשור באימייל בבעיות גוף נפש

ייעוץ בתקשור באימייל בבעיות גוף נפש נותן מענה בתקשור לכל השאלות שמטרידות את המְּתֻקְשָׁר. אני מקבלת רשימת שאלות ונושאים שלהם נדרש הייעוץ בתקשור כולל פרטים שם ומשפחה של המבקש. השאלות בתקשור בכתב יכולות להיות בכל נושא גם על צד שלישי בתנאי שיש יכולת למסור את שמם המלא.
התקשור האישי נשלח במייל והתשובות שנכתבו בתקשור אישי בכתב הם מסרי תקשור שהתקבלו שכוללים הנחיות והכוונות. התקשור אישי כתוב וברור ולכן ניתן לעיין בו על מנת לרדת לעומקם של דברים כדי להבין טוב יותר את כל המסרים שהתקשור בכתב מציין. התקשור ניתן בזמן קצר יחסית ונותן מענה בכל מקום בעולם ולכל אדם שמבקש ייעוץ והכוונה. כמובן במקרה זה חלק מהמקרים של התקשור לא ניתנים למענה כמו להגיע למתקשרת פיזית.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר