- תגיתייעוץ בתקשור באימייל בעיות כספיות

ייעוץ בתקשור באימייל בעיות כספיות

ייעוץ בתקשור באימייל בעיות כספיות נותן מענה בתקשור לכל השאלות שמטרידות את המְּתֻקְשָׁר. אני מקבלת רשימת שאלות ונושאים שלהם נדרש הייעוץ בתקשור כולל פרטים שם ומשפחה של המבקש. השאלות בתקשור בכתב יכולות להיות בכל נושא גם על צד שלישי בתנאי שיש יכולת למסור את שמם המלא.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר