ליצירת קשר

- תגיתמדיטציה לחיזוק הביטחון העצמי

מדיטציה לחיזוק הביטחון העצמי

מדיטציה להרגעה היא תהליך להתבוננות תודעתית פנימה והחוצה .מדיטציה לחיזוק הביטחון העצמי משלבת תהליך של הדמיה מחשבתית בשילוב מסרי תקשור ,אנרגית ההיליג ומערכי קריסטלים ייעודיים לצ’קרת מקלעת השמש שנועדו לחיזוק הביטחון העצמי .