- תגיתמה גורם לאדם להיחשף לייעוד הנשמתי שלו

מה גורם לאדם להיחשף לייעוד הנשמתי שלו

מימוש יעודד הנשמה מגיע לאחר שקיימת הבנה שיש צורך להקטין את הפער בין הגוף הפיזי לבין התנהלות הנשמה, פער הנוצר עקב חוסר הבנה לצרכי הנשמה, תחושה של פספוס וחוסר מימוש אישי, משבר אישי ,התפתחות והעצמה אישית, למידה רוחנית ועוד.
במקרים אלו אנו נתמודד עם הקשיים של ייעודי הנשמה. סיבות אלו ואחרות מעלות בנו ספקות לגבי תקינות התנהלותנו  והצורך בשינוי. מודעות עצמית והתפתחות רוחנית מאפשרים לנו למצוא את השביל והדרך לתוכניות והיעדים של הנשמה.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר