- תגיתמה היעדים של טיפול בשחזור גלגולים

מה היעדים של טיפול בשחזור גלגולים

המטרות והיעדים בטיפול בשחזור גלגולים הם:

  • לזהות את הסיבות לקשיים בחיים הנוכחיים
  • מציאת קשר בין בעיות רגשיות ודפוסי התנהגות בעייתיים בהווה לבין חיים קודמים
  • גילוי ייעודי הנשמה להווה
  • סיבות להגעה לחיים נוכחיים
  • מספר הגלגולים שנשמת המטופל עברה
  • גילוי התדר הנשמתי
  • חשיפת אנרגית הקארמה
  • שחרור החסימה הקארמתית וקליטת אנרגיה חדשה
  • סגירת מעגלי קארמה בין המטופל לאנשים בחייו
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר