- תגיתמה הקשר בין שחזור גלגולים לזיכרון נשמתי

מה הקשר בין שחזור גלגולים לזיכרון נשמתי

הקשר בין זיכרון נשמתי לשחזור גלגולים מתקיים בזכות מסעה של הנשמה לעולמנו. הנשמה יוצאת לעולמנו ממקור הנשמה ומחוברת לאורך החיים בגוף לזיכרון הנשמתי של מקור הנשמה. הזיכרון הנשמתי מנהל את הנשמה ואת התודעה הפיזית למימוש השיעורים שהנשמה בחרה לתקן. בתהליך שחזור גלגולים המטופל לומד על שיעורים שנשמתו בחרה לתקן, לומד להפנים זיכרונות נשמה שעוזרים למימוש שיעוריו.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר