- תגיתמה זה שחזור גלגולים

מה זה שחזור גלגולים

הנשמה היא חלק מהניצוץ האלוהי ואוגרת בתוכה זיכרונות מגלגולי נשמות קודמים. לפי האמונה והקבלה בגלגול נשמות הנשמה היא שבוחרת האם להגיע לעולם הזה , את היעדים האנרגטיים שלה למימוש, למי להגיע ומי יהיו האנשים שעימה תחייה ובוחרת את מסלול חייה בטרם הלידה. כאשר לנו נתנה היכולת בחירה לשנות את מסלול הנשמה שבהמשך אפרט מה המשמעות לכך.

Call Now Button
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר