- תגיתמה חשוב למטפל לדעת על שחזור גלגולים

מה חשוב למטפל לדעת על שחזור גלגולים

הנשמה היא חלק מהניצוץ האלוהי ואוגרת בתוכה זיכרונות מגלגולי נשמות קודמים. טיפול בשחזור גלגולים מציף זיכרונות מורכבים למטופל ומציפים את המקור לבעיות. ישנו קשר הדוק בין הבעיה בגלגול הנוכחי (לדוגמא בעיית אכילה ) ולחוויית המוות מחיים קודמים. הקושי מגלגול קודם יוצר אנרגיה קרמתית להווה ולכן הקרמה היא האנרגיה שקושרת בין הבעיה בגלגול חיים נוכחי לזיכרון מגלגול קודם ולשיעורי הנשמה שלא מומשו. טיפול בשחזור גלגולים משחרר את אנרגיית הקרמה ומשנה תודעה לחיובית ולכן לא כל מטפל הוליסטי הוא מטפל גם אוטומטית מטפל בשחזור גלגולים.
לדוגמא אני מקפידה לפני כל טיפול בשחזור גלגולים לבדוק את בשלותו הרוחנית והרגשית של המטופל ואף למנוע טיפול במקרה הצורך כי לא כל מטופל מסוגל להתמודד ריגשית עם טיפול בשחזור גלגולים ועל המטפל לבדוק זאת לפני הטיפול. כל מטופל שונה בתחושותיו, ביכולותיו הרוחניות והרגשיות וביכולת שלו להתחבר למסעות נשמתו.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר