- תגיתמה קורה בעת מימוש היעוד

מה קורה בעת מימוש היעוד

מימוש ייעוד נחלק לתתי יעודים שמימושם מתרחש בשלבים. כל שלב שמתגשם מוביל שאנרגיה חדשה מתווספת למקור הנשמה ומצד שני הגוף הפיזי והתודעה הפיזית מתכוונת לשלב הבא. בעת מימוש אחד מייעודי הנשמה הגוף הפיזי שלנו (שכולל את התודעה שלנו )משתנה אנרגטית והמסוגלות שלנו להכיל שינויים משנתה לטובה.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר