- תגיתמטוטלת קריסטל

מטוטלת קריסטל

השכיחה במטוטלות היא מטוטלת מקריסטל קוורץ מטוטלת זו ואחרות סותתו מאבני קריסטלים. המטוטלת היא אחד הכלים לקבלת תשובות מאני העליון והנשמה ולריפוי אנרגטי.. מטוטלות מקריסטלים מגיעות תמיד עם שרשרת וכלי אחיזה בקצה על מנת לאפשר לה לנו בחופשיות. השימוש במטוטלות מקריסטלים מתבצע בשני אופנים:בתקשור והמהלך טיפול רוחני אנרגטי.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר