- תגיתמטוטלת

מטוטלת

מטוטלת היא בעלת מבנה חרוט ,שהשכיחה ביותר היא מקריסטל קוורץ מטוטלת זו ואחרות סותתו מאבני קריסטלים. המטוטלת היא אחד הכלים לקבלת תשובות מאני העליון והנשמה ולריפוי אנרגטי.. מטוטלות מקריסטלים מגיעות תמיד עם שרשרת וכלי אחיזה בקצה על מנת לאפשר לה לנו בחופשיות. השימוש במטוטלות מקריסטלים מתבצע בשני אופנים:בתקשור והמהלך טיפול רוחני אנרגטי.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר