- תגיתמי הם חז"ל

מי הם חז"ל

חז"ל הם ראשי תיבות של חכמינו זכרם לברכה שהיו המנהיגים הרוחניים של עם ישראל בתקופת הכנסת הגדולה ובית שני שחוקקו, שפטו, ניסחו נוסחי תפילות ועוד עניינים הקשורים להתנהלות העם. בתקופת חז"ל נוצרה התשתית לתורה שבעל פה שעברה בכל הדורות ונוצרו חוקים שלא היו כתובים בתורה אך היו מחויבים בשל התקופה עצמה. לכן יש חשיבות לפירוש חלומות לפי חז"ל והיהדות.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר