- תגיתמי הן הישויות שעימם מתקשרים

מי הן הישויות שעימם מתקשרים

ישויות עבור המתקשר, כולל נשמות של אנשים שנפטרו, מלאכים, ישויות טהורות, מדריכים רוחניים שדרכם מקבלים מסרים או אנרגיות לריפוי עבור אנשים אחרים

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר