- תגיתמסעה של הנשמה בשחזור גלגולים

מסעה של הנשמה בשחזור גלגולים

שחזור גלגולים מתאר מסע של הנשמה לעולמנו במטרה לחזור ולתקן שיעורים מגלגולים קודמים שלא מומשו במקור הנשמה. שיעורים אלו מתבססים על זיכרונות של נשמות שחיו בעולמנו וחזרו למקור הנשמה לאחר המוות. מימוש השיעורים הללו נועדו להביא לתיקון המלא של מקור הנשמה עצמו.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר