- תגיתמתי מתרחש החלום הנבואי במציאות 

מתי מתרחש החלום הנבואי במציאות

לא ניתן לאמוד את זמן ההתקיימות של החלום הנבואי במציאות מאחר ובעולם הנשמות אין זמן והזמן הוא פונקציה של יכולת והכלה של הנשמה לממש את יעודייה .

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר