- תגיתנפטרים שמופיעים בחלומות

נפטרים שמופיעים בחלומות

נפטרים שמופיעים בחלומות הינן נשמות שעזבו את גופם ועולמנו שחיות בעולם הנשמות.
הנפטרים שמופיעים בחלומות  מגיעים דרך צינור החלומות עם מסרים והדרכות לחיינו.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר