ליצירת קשר

- תגיתסדנת חשיבה חיובית

סדנת חשיבה חיובית

סדנת חשיבה חיובית חושפת את המשתתפים לעולמם הפנימי ,לזיכרונות ילדות שעיצבו את חייהם, לילד הפנימי .המשתתפים לומדים לעצב התנהלות בחיים באמצעות מודעות עצמית ובשילוב אנרגיות, מנטרות חיוביות  שמתעלים את האנרגיה האישית והביטחון העצמי.