- תגיתסמלים בחלום לפי הקבלה

סמלים בחלום לפי הקבלה

סמלים בחלום לפי הקבלה מגיעים מעולמו הפנימי של החולם ואישיות החולם ומצב רוחו, מצב בריאותו ושאיפותיו. כך שחלום שלילי אינו שלילי במהות והגעתו בחלום יכולה לבוא כאזהרה או כקריאה לחולם לפעולה בדרך שונה כדי לשנות את מה התרחיש בחלום. לפי הקבלה גורלו של החולם הוא בידיו ויש ביכולתו לשנותו באמצעות חשיבה חיובית

 

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר