ליצירת קשר

- תגיתערכת קריסטלים אופטימיות וחשיבה חיובית

ערכת קריסטלים אופטימיות וחשיבה חיובית

ערכת קריסטלים לאופטימיות וחשיבה חיובית כוללת ערכת קריסטלים שעובדת על צ’קרת הבסיס הבטן והלב ומחזקת ביטחון עצמי,אופטימיות וחשיבה חיובית