ליצירת קשר

- תגיתפיתוח מודעות עצמית

פיתוח מודעות עצמית

פיתוח מודעות עצמית מתאפשר באמצעות למידה רוחנית המאפשר להיפתח לתת המודע ולהתחבר לילד הפנימי שלנו. פיתוח מודעות עצמית עוזר לנו להסתכל על עצמנו וללמוד אלו התנהגויות דורשות תיקון ,עוזר לנו להיות ממוקדים בהגשמה עצמית ,חיבור ליעוד הנשמתי ועוד וגורם ליצירת אנרגיות חיובית.