- תגיתפתרון חלומות יהדות

פתרון חלומות יהדות

פתרון חלומות יהדות כולל בתוכו את הקבלה וחז”ל שמכיל פרשנויות שונות לחלומות שהועברו מפה לאוזן לאורך השנים ,מפרשים שבניהם אנו מוצאים את רבי עקיבא , רבי יוסי בן חלפתא ובנו רבי ישמעאל ברבי יוסי. גם לפי הקבלה וגם לפי חז”ל לפירוש חלום נדרשת מחשבה חיובית שתאיר על החלום באנרגיה טובה.

Call Now Button
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר