ליצירת קשר

- תגיתשימוש במילים חיוביות

שימוש במילים חיוביות

שימוש במילים /מנטרות חיוביות מייצר אנרגיה חיובית בתודעה ובמחשבה ועוזר לנו במיגור מחשבות שליליות וכעסים.