ליצירת קשר

קטגוריה - נפטרים בחלומות

חלומות על נפטרים

נפטרים הינם אנשים שעברו מהעולם לאחר מות הגוף הפיזי ומתקשרים עם יקיריהם בחלומות .הנפטרים הינם ישויות אור שמגיעים אלי במהלך התקשורים והטיפולים ומוסרים מסרים שתורמים למטופל.