ליצירת קשר

- תגיתאבן קריסטל שנשברת ו/או נעלמת

אבן קריסטל שנשברת ו/או נעלמת

הנחת היסוד בשימוש באבני הקריסטלים קשורה באנרגיה שהקריסטל משלים במקומות שבהם חסרה אנרגיה בגוף-נפש-רוח.
לכן אבן קריסטל שנשברת ו/או נעלמת מראה על סיום תפקידה האנרגטי של הקריסטל ומילוי החוסר באנרגיה החסרה .