- תגיתהאם קיים קשר בין זוגיות לקרמה

האם קיים קשר בין זוגיות לקרמה

קיים קשר בין זוגיות לקרמה.זוגיות קרמתית הינו קשר שמנוהל על ידי אנרגיה שמקורה בזיכרונות מחיים קודמים, ומתוך בחירה נשמתית של שני בני הזוג ומשתקפים בקשיים שעימם מתמודדים בני הזוג בזוגיות שלהם.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר