- תגיתהגשמה עצמית מול הרס עצמי

הגשמה עצמית מול הרס עצמי

יש להבחין בין הגשמה עצמית ושאפתנות שהם ביטוי חיובי לבין שאפתנות שמובילה הרס עצמי.הגשמה עצמית היא תהליך מודע שעוברים לשם מימוש ייעודי הנשמה .מימוש היעוד יוביל להתפתחות עצמית ותודעתית ולרכישת כלים ואמצעים שימשיכו לשרת אותנו במהלך חיינו.  הרס עצמי מאפיין אנשים שאפתניים אך בעלי חוסר הערכה עצמית שנגררים לתקופות ייאוש ,בועטים בכל מי שתמך בהם והיה נוכח בהצלחות שלהם מובילים את עצמם בעקשנות לביטול ההצלחות שלהם ולהרס עצמי שגורם לנזק למעגלים חברתיים ומשפחתיים נוספים .

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר