- תגיתהכוונה בעזרת שחזור גלגולים

הכוונה בעזרת שחזור גלגולים

ההכוונה בעזרת טיפול בשחזור גלגולים הנו טיפול שמשחרר את המטופל מאנרגיות בעייתיות שמקורם בגלגול חיים קודם והיא נעשת על ידי טיפול שהמטופל והמטפל חווים מאורעות מגלגולים קודמים של המטופל על מנת לנסות ולהגיע למקור הבעיה בהווה.
מהות שחזור גלגולים שבנשמה נחקקים זיכרונות, אירועים, טראומות, אהבות וחוויות מגלגולים הקודמים ומההוויה העכשווית. באמצעות הטיפול בשחזור גלגולים אנו מנסים להגיע לזיכרונות שונים כולל אירועים קשים שהשאירו חותם בנשמתנו ומשפיעים עלינו בהווה.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר