- תגיתזוגיות משמים

זוגיות משמים

זיווג משמיים הנו התדר האנרגטי המושלם במערכת זוגית וניתן לזמנו באמצעות תהליך רוחני הפריזמה הזוגית.הפריזמה זוגית היא מערך אנרגטי של הנשמה שמגדיר שבעה זיווגים זהים של אנרגיית האהבה שהאפשרויות הפנויות והחסומות במערך זה מתבטאות בצבעים אנרגטיים שונים.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר